mahd
در کنار کودکان خود به فعالیت بپردازید.

امیدان شَبــا

از جمله ارزشمند ترین تجربیات هر خانم حس شیرین مادری و مشاهده کردن بزرگ شدن فرزند خود است. در زندگی امروزه فشارهای وارده بر بانوان برای انتخاب بین خانواده و شغلشان، از جمله چالش های مدیریتی در سراسر جهان است. شبا با دغدغه ی یافتن راه حل این چالش فعالیت خود را آغاز نمود.
از دیدگاه شبا خانواده مهمترین رکن زندگی هر خانم است و فعالیت های کاری نباید آسیبی به این کانون وارد نماید. ضمن اینکه بانوان می توانند برای پیشرفت جامعه و کشور عزیزمان توانمندی های خود را در عرصه های گوناگون بکار گیرند.
لذا شبا اقدام به ایجاد زیرساخت های مناسب برای امکان پذیر نمودن فعالیت بانوان در کنار فرزندشان نموده است. ایجاد فضای کار اشتراکی مادر-کودک و مهد کودک شبا راهکاری است که برای حرکت به سوی این مهم اتخاذ شده است.

فضای کار مادر-کودک دقیقا به چه معناست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم نگاه شبا این است که برخی چهارچوب های غیر منعطف فضا های معمول کاری باید شکسته شود و محیط های فعالیت بانوان تا جایی که به اصل کار آسیبی وارد نشود می بایست پذیرای کودکان باشند.
به همین منظور شبا اقدام به تعریف فضای دوستدار کودک نموده است که در محل استقرار تیم ها وجود دارد. عناصر کلیدی این فضا عبارتند از: محیط ایمن برای بازی کودکان، امکانات مورد نیاز برای فضاهای معمول کاری(اینترنت، فضای استقرار تیم و…) و دفتر برگزاری جلسات رسمی.

آیا برای تیم هایی که تمایل به استفاده از فضای مادر-کودک ندارند فکری شده است؟

زیر ساخت مادر-کودک به صورت ویژه برای تیم هایی طراحی شده است که اعضا تمایل دارند در زمان فعالیت فرزندشان زا نیز به همراه بیاورند. اگر تیمی تمایلی به این بحث نداشته باشد مجموعه شبا می تواند از طریق شبکه مراکز نوآوری همکار اقدام به اختصاص فضای معمول تیم های استارتاپی نماید.

آیا در ازای استفاده از فضای کار مادر-کودک می بایست هزینه ای پرداخت شود؟

برای تیم های تحت حمایت شبا این فضا به صورت جزئی از امکانات دوره شتابدهی ارائه می شود و لذا نیازی به پرداخت هزینه وجود ندارد.