ارتباط با شَبـا

تلفن تماس

09305751922

ایمیل

shabaaccelerator@gmail.com

آدرس دفتر

تهران نارمک خیابان هنگام
دانشگاه علم و صنعت ایران
مرکز نوآوری نیترو