ما را بیشتر بشناسید

معرفی شَبــا

مجموعه‏‌ی شبا متشکل از بانوان دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه‌های علم و صنعت، خواجه نصیر،الزهرا و… می‌باشد که با هدف استفاده از توانمندی بانوان ایران زمین در راستای حل مشکلات کشور شکل گرفته‌است.
در راستای این هدف شبا هر گونه لوازمی اعم از کارگاه‌ها، مشاوره، رویداد و… را به کار می‌گیرد تا این توانایی بالقوه به صورت بالفعل درآید.
شبا عمیقاً معتقد است نقش بانوان در خانواده به ویژه نقش مادری ایشان نباید به دلیل سایر فعالیت‌ها مورد غفلت قرار گیرد. لذا در این راستا از زیرساخت‌های مناسب ( محیط کار مادر و کودک، مهد در محل کار و…) استفاده می‌جوید.
شبا امیدوار است با کمک بانوان عزیز الگوی مناسب اسلامی-ایرانی فعالیت بانوان را عینیت بخشد.

ما را بشناسید

تیم شَبـــا

کارهای ما

کارگاه‌های شَبا

ارائه ایده به شَبــا

 

شَبا با توجه به ماموریت‌های تعریف شده، اقدام به بررسی ایده‌های شما می‌کند و در صورت مناسب بودن طرح و داشتن توجیه کافی، حمایت می‌نماید.

برای ارئه ایده خود به شَبا، فرم ثبت ایده را از لینک زیر پر کرده و برای ما ارسال کنید.

همراهان شَبـا